دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR 6000

DR 6000™ UV VIS Spectrophotometer with RFID Technologyاسپکتروفتومتر رومیزی مدل DR 6000 ساخت HACH آلماندستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 بر مبنای آخرین تکنولوژی های روز دنیا طراحی گردیده است تا نیاز کاربران در دستیابی هرچه بهتر به نتایج با دقت و صحت بالاتر را تضمین نمایند .در این دستگاهها استفاده از منوکروماتور Czerny-turner توانسته تامین پهنای باند مناسب جهت اندازه گیری را تضمین نماید . از طرفی یکارگیری 4 فیلتر sequential band pass نیز کمک ویژه ای به کاهش میزان نور هرز در دستگاه به کمتر از 0.05% نموده است و همچنین امکان دستیابی به سیگنال اندازه گیری در محدوده ±3 Abs را مهیا نموده است . از سوی دیگر تکنیک RBT نیز میزان نوسانات اپتیکی در پروسه اندازه گیری را در حد یک دستگاه دو پرتوی کاهش داده و در کنار دتکتورهای سیلیکونی با نویز پائین نهایت پایداری و گزینش پذیری در انتخاب طول موج موردنظر را ایجاد نموده است . نسل چهارم اسپكتروفتومترهای کمپانی HACH با نامهای DR6000 و DR3900برمبنای آخرین تكنولوژی های روزدنیا طراحی گردیده اندتانیازکاربران دردستیابی هرچه بهتربه نتایج بادقت وصحت بالاترراتضمین نمایند. این ویژگی ها درکنارمجموعه کاملی ازتجهیزات جانبی متنوع توانسته نیاز هرکاربررادرزمینه های مختلف کاری پاسخگوباشد.  ویژگی های متمایز DR6000طراحی جدید cell holderجهت کاربری هرچه ساده ترتطابق کامل باسیستمهای  LIMSارائه انواع بسته های کاربردی جهت آنالیزآنزیمی موادغذاییامکان SCAN طول موجامكان استفاده ازانواع سلهای اسپكتروفتومتری باسایزهای مختلفامكان اتصال به سیستمهای ONLINE کمپانی HACH قابلیت هایی کاربردی درکنارصفحه نمایش بزرگ و رنگی TFTامكان اختصاص COMMENTبرای هریك ازمنحنی های کالیبراسیون،نمایش مرحله به مرحله روش انجام تست،امكان اختصاص Sample ID و Operator IDبرای هرتست،نمایش برخی خطاهاازجمله آلودگی سطح ویالهادراندازه گیری.  اتصال به سیستمهای ONLINEیكی ازمهمترین ویژگیهای کاربردی اسپكتروفتومترهای جدید،قابلیت اتصال آنهابه آنالایزرهای آنلاین HACH وامكان انجام تنظیمات مختلف برروی آنالایزرهابه صورت آنلاین ازداخل آزمایشگاه میباشد.  مدیریت وانتقال نتایج بدون خطاوجود 3 خروجی USB وواسط اتصال به شبكه داخلی ازطریق ورودی LAN وانتقال سریع وبدون خطای نتایج را ممكن ساخته است وسبب تطابق کامل این دستگاه باانواع سیستمهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاهLIMS گردیده است.  نسل چهارم اسپكتروفتومترها ابزاری جهت ارتقاء صحت نتایجAQA: نرم افزارقدرتمند موجود برروی نسل جدید اسپكتروفتومترهای HACH بابكارگیری ابزاری چون منحنیهای CONTROL CHART ونمودارهای TREND میتواند بیش ازپیش یك آزمایشگاه رادرراستای اجرای هرچه ساده ترپروسهAQA (Analytical Quality Assurance) یاری نماید. بارکد دوبعدی(2D Barcode)،درنسل جدیداسپكتروفتومترها HACH علاوه بربارکدهای یكبعدی ازبارکدهای دوبعدی برای ثبت اطلاعات بیشترازجمله تاریخ انقضاء،شماره بسته بندی ونمایش هشدارخطاها،بهره برده است. نرم افزار قدرتمند و کارآمدبیشاز 200 منحنی کالیبراسیون ازپیش تعریف شده جهت اندازه گیری بیش از 70 پارامترکلیدی درآب وفاضلاب ازجملهTOC, surfactant nutrients  امكان اجرای تك تك مراحل رسم منحنی کالیبراسیون جدید بااستفاده ازنرم افزارهدایتگرقدرتمندوصفحه نمایش رنگی TFT 7’’ بیشترین سرعت و دقت با ویالهای بارکد دارشناسایی بارکد: حذف خطاهای فردی و شناسایی اتوماتیک متد اندازه گیری و طول موج مربوطه دتکتور مرجع:کنترل و جبران نوسانات احتمالی سیستم اپتیک 10 مرتبه اندازه گیری و حذف نتایج غیر متعارف:هنگام چرخش ویال هرگونه خراشیدگی گرد و خاک و نقص در جداره ویال شناسایی شده و نتایج غیر متعارف حذف میگردد حد اقل احتمال تماس با مواد شیمیایی بدون نیاز به بازکردن بالشتکهای مواد یا شستشوی شیشه آلات  ویژگی ها :

 • امکان scan طول موج
 • تطابق کامل با سیستم های LIMS
 • ارائه انواع بسته های کاربردی جهت آنالیز آنزیمی مواد غذایی
 • امکان استفاده از انواع سلهای اسپکتروفتومتری با سایز مختلف
 • امکان اتصال به سیستم های ONLINE کمپانی HACH

کاربرد ها

 • آشامیدنی ها
 • آب شرب
 • فاضلاب
 • آب های صنعتی
 • نیروگاهها
 • صنایع دارویی


/ 0 نظر / 36 بازدید