محسن ف
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن ف
آرشیو وبلاگ
      کاتی صنعت ()
ابزار دقیق،اتوماسیون صنعتی،تجهیزات آزمایشگاهی نویسنده: محسن ف - یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳٩٦

شرکتکاتیصنعتخزرباتکیهبردانشوتجربهفنیکارشناسانآموزشدیده،تواناییارائهکلیهخدماتوتجهیزاتبرق،ابزار دقیق،تجهیزاتپرتابل،آزمایشگاهیوموادواندازهگیریدرصنایعمختلفازجملهنفت،گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،خودرو،آبوفاضلاب،چوبوکاغذ، سیمان،معدنی،غذایی،بستهبندی،کاشی،آرد،آرایشیبهداشتی،دارویی،حملونقل،لاستیک،شیشه،و ... رادارامیباشد. همچنیناینشرکتبهعنواننماینده انحصاریشرکتهایصاحبناماروپاییجهتتامینتجهیزاتوقطعاتفعالیتمستمرداردکهبهصورتخلاصهبهشرحذیلمیباشند:

انواع دستگاه های پرتابل ، ترنسمیتر،دیتالاگر و مولتی فانکشن به شرح ذیل:

1-انواع دستگاه های مولتی فانکشن پرتابل

2-اندازگیری شدت میدان مغناطیسی

3-انواع ترمومتر های تماسی و غیرتماسی

4-اندازگیری سرعت جریان هوا

5-انواع دستگاه های فشار سنج

6-انواع دستگاه های رطوبت سنج

7-دستگاه co متر

8-انواع دستگاه های دور سنج ها به صورت نوری وتماسی

9-نشت یاب گاز شهری

10-co2 سنج

11-سولاریمتر

12- نورسنج

13-نویز سنج

14-صداسنج

15-فلومتر هوا

16-انواع آنلایزر گاز

17-ترنسمیتر مخصوص اتاق تمیز مولتی فانکشن

18-انواع دتکتور های گاز

19-انواع سنسور های القایی و خازنی و نوری

20- سنسور فاصله،دوربین های ویژن،سنسورهای التراسونیک

21-انواع رطوبت سنج های لیزری،غلات،تنباکو،چوب و مواد غذایی

22-انواع ضخامت سنج ها

23-انواع رکوردر یا لاگرهای صنعتی

24-انواع فلوسویئچ

25-انواع فلومتر

26-سنسورهای التراسونیک

27-انواع کدورت سنج ها

28 دستگاه های اسپکتروفوتومتر

29-ph متر

30-سنسور اکسیژن به صورت آنلاین و پرتابل

31-انواع دستگاه TPM متر روغن

32-تست میکروبی مواد غذایی

33-انواع ری ایجنت ها و معرف های شیمیایی

34-دستگاه اندازگیری هدایت الکتریکی

35-انواع ترازوهای گرمی و دیجیتال

36-سنسورهای آنلاین جهت اندازگیری پارامترهای ORP،TDS،TSS و ...

37-اندازگیری BRIX،الکل و شکر

38- انواع پرده های نوری ایمنی

39- انواع لیزر اسکنر ایمنی روباتیک

40- انواع انکودر

41-انواع دوربین پردازش تصویر

42-انواع فلومتر جرمی

43-انواع فلومتر مغناطیسی

44-انواع فلومتر التراسونیک

45-انواع فلومتر ترمال

46-انواع فلومتر کوریولیس

47-انواع  سطح سنج راداری

48-ترنسمیترهای اختلاف فشار

49-دستگاه مولتی فانکشن دارویی

50-کپچر هود بالانسینگ دیفیوزرهای اطاق تمیز

51-سیستم کنترل کیفیت ورق فلزی

52-ضخامت سنج آنلاین ورق

53-دتکتور گازهای سمی و انفجاری

54-دتکتورهای چند گاز

55-کالیبراسیون تمامی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

56-خدمات پس از فروش

57-تعمیرات

58-ارائه راهکارهای اتوماسیون صنعتی

59-اتوماسیون بخش کشاورزی

60-اتوماسیون سیستم های قدیمی

61-اتوماسیون مرغداری ها

62-اتوماسیون گلخانه

63-اتوماسیون پرورش ماهی

64-خدمات کاندیشن مانیتورینگ

65-خدمات بخش هوای فشرده

66-خدمات بهینه سازی مصرف

67-اتوماسیون بخش پروسس

68-خدمات تصویربرداری حرارتی

69-تست نشتی

70-خدمات بخش تاسیسات

71-پارتیکل کانتر

72-خدمات ایمنی

73-سیستم اعلام و اطفاء حریق

74-فلومترهای روی لوله یا clamp on

75-تجهیزات پساب صنعتی آنلاین و آزمایشگاهی

76-آنالایزر گاز خروجی از دودکش آنلاین و پرتابل

77- کنترل کیفیت محصول نهایی

78-انبارداری اتوماتیک (بارکد اسکنر)

79-انبارداری اتوماتیک RFID

80-اتوماسیون سالن های پرورش قارچ

81-تجهیزات بهداشت حرفه ای

82-تجهیزات آزمایشگاه مکانیک

83-مشاوره اتوماسیون صنعتی

84-مشاوره ایمنی صنعتی HSE

85-مشاوره بهینه سازی مصرف

86-مشاوره بخش هوای فشرده و پنوماتیک

87-مشاوره مانیتورینگ و کنترل صنعتی

88-مشاوره بخش آزمایشگاهی

89-سنسور کنتراست مارک بین

90-سنسور رنگ

91-سیلو پایلوت

92-هات متال دتکتور فولاد

  نظرات ()
مطالب اخیر سنسور التراسونیک سنسور راداری کنترل سطح فلومتر چیست؟انواع فلومتر چیست؟ ابزار دقیق،اتوماسیون صنعتی،تجهیزات آزمایشگاهی
کلمات کلیدی وبلاگ برق صنعتی (۱) ابزار دقیق (۱) اتوماسیون صنعتی (۱) تجهیزات آزمایشگاهی (۱) فلومتر (۱) فروش فلومتر (۱) کنترل سطح (۱) انواع فلومتر (۱) فلومتر مغناطیسی (۱) سطح سنج رداری (۱) فروش کنترل سطح (۱) فروش سنسور سطح (۱) سنسور التراسونیک (۱) سنسور سطح (۱) التراسونیک سطح (۱) سطح سنج التراسونیک (۱)
دوستان من سنسور التراسونیک چیست؟ سنسور راداری سطح فلومتر و انواع آن پرتال زیگور طراح قالب